Hallo Feestgangers

OPROEP !!!!!!!
Voor de Bonte Avond op woensdag zijn we nog op zoek naar meerdere deelnemers. Dus meld je snel aan bij Jeroen.
Deze bonte avond is tevens met medewerking van Drenthe Plat via Lammert uut Orvelte die ons deze avond ook nog ff zal trakteren
op vele van zijn mooie verhalen.
Verder zijn we nog op zoek naar standhouders en mensen voor de rommelmarkt op vrijdag!!!! Meld je ook hiervoor aan bij Jeroen!

Met veel voldoening kunnen we u dan eindelijk het programma van de feestweek 2013 presenteren welke dit jaar gehouden
zal worden van dinsdag 6 augustus t/m zaterdag 10 augustus. We hebben er weer een gevarieerd programma van proberen te
maken waar hopelijk iedereen veel plezier aan kan beleven. Voor met name de kinderen denken we dit jaar een aantal leuke
activiteiten te hebben bedacht. We gaan net als de voorgaande jaren weer naar Drouwenerzand, maar de rest van de week staat
in het teken van sport- en spel.

De activiteiten voor de ouderen staan zoals vanouds weer in het tekene van de strijd om de "algehele straatprijs". De onderdelen
die dit jaar meetellen voor de algehele straatprijs zijn:

• LBC´s Bonte Avond
• Keltisch kegelen
• Volleybal
• Het Tiendeveens Kampioenschap bierfietsen
• Jeu des boules

Er zal ook een activiteit plaatsvinden tijdens een van de bovengenoemde onderdelen welke ook mee zal tellen voor de algehele
straatprijs, maar dat zal tot op de dag zel een geheim blijven. Het team wat echter op die dag al meestrijdt voor de straatprijs zal
ook mee moeten strijden met het geheimzinnige onderdeel. De straatversiering telt trouwens net als vorig jaar ook dit jaar niet mee
voor de algehele straatprijs!

Opgave voor de onderdelen voor de straatprijs blijft ook dit jaar weer noodzakelijk en zal weer via de contactpersoon moeten
verlopen. De opgave dient daarbij uiterlijk 3 augustus bij Jeroen bekend te zijn. Dit kan door middel van een mail te sturen naar
jeroen@feestweektiendeveen.nl. Tevens dient dan ook te worden aangegeven op welk onderdeel de joker word ingezet. (Mag
dus ook op het geheime onderdeel zijn).

Voor alle activiteiten die er voor de kinderen georganiseerd zijn, ontvangen we ook graag de opgave vooraf. Ook dit kan door een
mail te sturen naar Jeroen of een briefje in te leveren op Westerlaan 24.

Aangezien we de feestweek niet alleen kunnen organiseren willen we via deze weg alvast de vele vrijwilligers waarop we mogen
bouwen, de sponsors en natuurlijk iedereen die hun steentje bij zal dragen voor het succesvol verlopen van de feestweek, ontzettend
bedanken voor hun inzet en financiele steun.

LeefBaarheidsCommissie Tiendeveen

ZEER DRINGENDE OPROEP !!!!!

Wij kampen nog altijd met een zeer groot tekort aan vrouwelijke leden binnen onze commissie. De vrouwelijke leden houden zich voornamelijk bezig met het organiseren van de activiteiten voor kinderen. Lijkt het je wat om hieraan mee te helpen, meld je dan aan bij Jeroen.

 

Copyright LBC Tiendeveen 2013

 

Home Programma 2013 Sponsors 2013 Foto's Organisatie 2013